Yurt dışındaki Türkiyeli demokratlardan
akademisyenlerle dayanışma çağrısıYurdumuzda halen Recep Tayyip Erdoğan diktasının provoke ettiği bir savaş
hali sürüyor.

Bizler, ülkemizin demokratikleşmesi ve barışa kavuşması mücadelesini her
daim destekleyen yurt dışındaki Türkiyeli demokratlar olarak, Barış İçin
Akademisyenler İnisiyatifi'nin 11 Ocak 2016 tarihli Barış ve Müzakere
Çağrısı
’nı* yürekten paylaşıyoruz.

Yaşam hakkının yanındayız.

Eşitlik ve barışın yanındayız.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesini reddediyoruz.

Ama'sız, eğer'siz: 'Bu suça ortak olmayacağız!'

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin yanındayız.

Barış ve müzakere çağrısını imzalayanlara karşı başlatılan tüm baskı
uygulamalarını şiddetle protesto ediyor, tüm uluslararası demokrasi
güçlerini Türkiye'nin direnen akademisyen, gazeteci, yazar ve sanatçılarıyla
dayanışmaya çağırıyoruz. 18 Ocak 2016
İlk imzacılar:

Armağan KARGILI (İngiltere)
Atilla KESKİN (Almanya),
Bogos MOURADYAN (Belçika),
Davut KAKİZ (Belçika),
Derwich FERHO  (Belçika), 
Doğan AKHANLI (Almanya),
Doğan ÖZGÜDEN (Belçika),
Ergün SÖNMEZ (İsviçre),
Erol ÖZKORAY (İsveç),
Haçik DEMİRCİ (Belçika),
Hasan OĞUZ (Almanya),
Hovsep HAYRENİ (Belçika),
İnci TUĞSAVUL (Belçika),
İsmail KIZIL DOĞAN  (Belçika),
Kemal UZUN  (Almanya),
Kemal YALÇIN, (Almanya),
Koray DÜZGÖREN (İngiltere),
Leman STEHN (Almanya),
Medeni FERHO  (Belçika),
Mehmet BAYRAK (Almanya),
Memo ŞAHİN (Almanya),
Nadia UYGUN (ABD),
Nahro BETH-KINNE (Belçika),
Nazım ALFATLI (Belçika),
Ragıp ZARAKOLU (İsveç),
Rüstem AYRAL (ABD),
Selami GÜREL (Almanya),
Serpil İNANÇ (İsveç),
Sevim ÜNAL (Belçika),
Şakir BİLGİN (Almanya),
Yusuf Kemal TENGİRŞENK (Fransa),
Zeynep GÖRGÜ (Belçika)
******
Ali Rıza SOYDAN (Belçika),
Osman CEN (ABD),
Mimar YILMAZ (Fransa)
Dr. Fahrettin ADSAY (Almanya)
Suat BOZKUŞ (Hollanda)

Hélène PIRALIAN (Fransa)
Selim FERAT (Almanya)
Huri TURSAN (Belçika)
Ibrahim ESEN (Almanya)
Ali ZÜLFIKAR (Almanya)
Mustafa AYRANCI (Hollanda)
Ünzile TEKİN (Isveç)
Latife FEGAN (Isveç)
İnci KILIÇ (Belçika)
Baki GÖNCÜ (Belçika)
Mehmet CENGİZ (Almanya)
Suat YILMAZ (Avusturalya)
Aydın KAYA (Belçika)
Teslim TÖRE (İsviçre)
İsmail IŞILSOY (Kıbrıs)
Haydar ÖZDEMİR
(Belçika)
Ali POYRAZ
(Almanya)
Adil YİĞİT
(Almanya)
Nejat PİŞMİŞLER (Almanya)
Metin AYÇİÇEK
(Almanya)
Ali Haydar AVCI
(Almanya)
Yaşar ERTAŞ
(Almanya)
Hasan TAŞKALE (Almanya)
Bedirhan EPÖZDEMİR
(Hollanda)
Iuccia SAPONARA
(Belçika)
Nicolas BARDOS-FELTORONY, professeur émérite de l’UCL
(Belçika)
Osman K. YILDIRIM
(Danimarka)
Reşo ZILAN (İsveç)
Mustafa YAŞACAN
(İngiltere)
Serpil AYGÜN
(Belçika)
Faruk BİÇİCİ
(Belçika)
Mustafa AKPOLAT
(Almanya)
Hasan KIZILOCAK (Almanya)
Nazli TOP (Belçika)
Necati ABAY (Almanya)
Yasar KÜCÜKASLAN (İsveç)
Süleyman BOYACI (Almanya)
Ercan TUNA (Almanya)
Erdem RESNE (Belçika)
Zehra F. KABASAKAL (ABD)
Hüseyin ÖZER (Almanya)

Adem ALICI (Almanya)
Esin YÜCESOY (Hollanda)
Nihat KENTEL (Almanya)
Hikmet KURAN (Isveç)

Mahmut ÖZKAN (Almanya)
Hayri ARGAV (Almanya)
Irfan DAYIOĞLU (Fransa)
Nuray BAYINDIR (Fransa)
Dr. İlhami ATABAY (Almanya)
Dr. Kemal BOZAY (Almanya)
Yüksel YENİCE-CAGLAR (Almanya)
Fevzi KARTAL (Fransa)
Molla DEMİREL (Almanya)
Avrupa Sürgünler Meclisi (Almanya)
İbrahim ÖZKAN (Belçika)
İbrahim KENAR (İsveç)
İrfan CÜRE
(Almanya)
Heike BRAUCKMANN (Almanya)
Latifè BIRENHEIDE (Belçika)
Mustafa DEMİR (Almanya)
Hülya ENGİN (Almanya)
Ufuk DANIŞMAN
(Almanya)
Vahide YILMAZ (İsveç)
İsmail Demir ERŞAN
(Almanya)
Hıdır Eren ÇELİK
(Almanya)
Kamile ÖNCEL (İsviçre)
Fazıl Ahmet TAMER
(İsviçre)
Emin ÖZBEK
(Almanya)
Hasan BURGUCUOGLU
(Almanya)
Hamidiye ÜNAL
(Almanya)
Sait Oral UYAN
(İsviçre)
Melsa ARARAT (Hollanda)
İlkay KINALI
(İsviçre)
Erhan KINALI (İsviçre)
Süleyman ATEŞ (Almanya)
Ferhat HİZARCIOĞLU (Fransa)
Meryem BULUT
(Almanya)
Kamil BULUT
(Almanya)
Ali BARAN
(Almanya)
İbrahim UÇAR (İsveç)
Zerrin UÇAR (İsveç)
Meral ALBAYRAK (İsveç)
İlhan ATASOY
(Almanya)
Halil POYRAZLI
(Almanya)
Molla DEMİREL
(Almanya)
Cahide ÖZER (Almanya)
Fuat KAPLAN (Almanya)
Musa ERGİN
(Almanya)
Kazım METE
(Almanya)
İlyas EMİR
(Almanya)
Nezahat ÇELİKASLAN
(Almanya)
NRW-TÖB Türkiyeli Öğretmenler Derneği
(Almanya)
Süleyman ÖZDEMİR
(Belçika)
Sabri VARAN (Hollanda)
Ali Mahir ABDİK
(Almanya)
Sabri ATMAN
(ABD)
Nihat Kemal ATEŞ
(Belçika)
Bilent ÇAKAR
(Almanya)
Mela YUSUF
(Belçika)
Yüksel ÇAKAR
(Almanya)
Maruf  GÜREL
(Almanya)
Recai VARLI 
(Hollanda)

Cemal DÜZGÜN (Almanya)
Erol YILDIRIM (Almanya)
Yılmaz KARAHASAN (Almanya)
Şenel KÖKSAL (Belçika)
Danyal NACARLI (Almanya)
Baki DOĞAN (Almanya)
Hıdır DULKADİR (Almanya)
Cem DUMAN (Hollanda)
Tural FİNCAN (Belçika)
İbrahim EROĞLU (Hollanda)
Haydar EROĞLU (Hollanda)
Nevin LUTZ (Almanya)
Helmut LUTZ (Almanya)
Radio KAKTUS (Almanya)
Yawsef BETH TURO (İsveç)
Yahya GEZEK (Almanya)
İlyas EMİR (Almanya)
Ali ŞİŞMAN (Almanya)
Nisan ŞİŞMANOĞLU (Kanada)
Ernest MURIC (Belçika)

Osman OKKAN (Almanya)
Hüseyin KÜCÜKYILMAZ (Almanya)
Abdülkadir ULUMASKAN (Almanya)

Aysel UZUN (Almanya)
Esral KARAGÖZ (Almanya)
Elif ORHAN (Almanya)

Meral GUNDOGAN (Isveç)
Ziya ULUSOY (Belçika)
Fatma DIKMEN (Hollanda)
Aygül ÖZBEK (Almanya)
Hasan GÖKCEN (Hollanda)

Zülfü GÜRBÜZ (Almanya)
Asli GÜRBÜZ (Almanya)
Zehra GÜZEL (Almanya)
Ismet CELIK (Almanya)
Fatma CELIK (Almanya)
Hidir DULKADIR (Almanya)
Raci HELVALI (Almanya)
Nuri GAZIBEYOGLU (Hollanda)

Ali Ertan TOPRAK (Almanya)
Fevzi KARADENIZ (Fransa)
Hikmet SERBILIND (Almanya)
Gülsen ÖZER (Almanya)
Hasan ÖZKAN (Almanya)
Cahide ÖZER (Almanya)
Efram YALCIN (Almanya)
Baki SELCUK (Almanya)

Aliekber PEKTAS (Almanya)
Cafer ÖZCAN (Almanya)
Hatice GUDEN (Britanya)
Nazli TOP (Belçika)
Berin UYAR (Almanya)
Mürsel MENTESE (Almanya)
Eugene SCHOULGIN (Norveç)
Garbis ALTINOGLU (Belçika)
Yildiz AYDIN (Belçika)
Ipek RECBER (Almanya)
Emin AKBAS (Almanya)
Hamide AKBAYIR (Almanya)
Mahmut AKBAYIR (Almanya)
Hasan KAYGISIZ (Almanya)
Hasan Hüseyin DEVECI (Almanya)

Yeni imza katılımları halen bulunulan ülke de belirtilerek aşağıdaki adrese gönderilebilir:
editor@info-turk.be

*Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin Bildirisi

Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız!

Türkiye Cumhuriyeti; vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte, yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir.

Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye'nin kendi hukukunun ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.

Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını, yasağın uygulandığı yerde yaşayan vatandaşların uğradığı maddi ve manevi zararların tespit edilerek tazmin edilmesini, bu amaçla ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım bölgelerinde giriş, gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesini talep ediyoruz.

Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının kurulmasını, hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturmasını talep ediyoruz. Müzakere görüşmelerinde toplumun geniş kesimlerinden bağımsız gözlemcilerin bulunmasını talep ediyor ve bu gözlemciler arasında gönüllü olarak yer almak istediğimizi beyan ediyoruz. Siyasi iktidarın muhalefeti bastırmaya yönelik tüm yaptırımlarına karşı çıkıyoruz.

Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz.