A non-government information service on Turkey
Un service d'information non-gouvernemental sur la Turquie

Info-Türk title

flashfondationeditorsbulletinspublications


Aykırı Kadınlar
(Osmanlı'dan Günümüze Devrimci Kadın Portreleri)
Hüseyin Aykol


İmge Kitabevi Yayınları / İnceleme-Araştırma Dizisi
231 s.  14 x 20 cm
Ankara, 2012, 1. Basım
ISBN : 9789755337104
19,00 TL (KDV dahil)

Gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, sol örgütlerle ilgili yıllar süren araştırmaları sırasında can sıkıcı bir gerçekle karşılaştı. Neredeyse bütün sosyalist örgüt liderleri erkekti. Yazar, konuyu biraz daha derinden araştırınca, Türkiye'de verilen toplumsal mücadele tarihinin aslında kadınlarla dolu olduğunu, fakat "erkek tarih"in onları ya görmezden geldiğini ya da öykülerini kısaltıp önemsizleştirdiğini fark etti.

Yoksa solun yaşadığı başarısızlıkların temel nedeni kadınların hep geri planda kalmaları mıydı?

Lider olarak öne çıkan kadınların yanı sıra, eşini yaratan, ama onun gölgesinde kalan kadınların da mücadele ve katkılarıyla anlatıldığı Aykırı Kadınlar, bütün bu düşünce ve çabaların ürünü olarak ortaya çıktı.

Kitapta tanıtılan aykırı kadınlar:

Fatma Aliye, Yaşar Nezihe, Nuriye Mevlan, Nezihe Muhiddin, Semra Hanım, Cemile ve Rahime, Sabiha Sümbül, Margarete Wilde, Sıdıka Demir, Sabiha Sertel, Fatma Nudiye Yalçı, Suat Derviş, Neriman Hikmet, Yıldız Sertel, Nezihe Araz, Şekibe Çelenk, Gün Benderli, 1951 Tevkifatı Kadınları, Sevim Belli, Sevinç Özgüner, Mübeccel Kıray, Zehra Kosova, Behice Boran, Fatma Hikmet İşmen, İnci Tuğsavul-Özgüden, Mediha Gezgin, Beria Onger, Sevgi Soysal, Oya Baydar, Ayşenur Zarakolu, Duygu Asena, Meral Bekar, Kutsiye Bozoklar, Sabahat Karataş, Mukaddes Erdoğdu, Yaşar Seyman, Filiz Koçali, Nevin Berktaş, Ayşe Düzkan, Füsun Erdoğan, Leyla Zana, Gültan Koşanak, Gurbetelli Ersöz, Hacer Arıkan, Emine Ayna, Ayçe İdil Erkmen, Sebahat Tuncel.

İnci Tuğsavul  - ÖzgüdenYakın Doğu'da Kadın
(Dışlanmışlık - Eşitsizlik)
Ergün Sönmez
(İnci Tuğsavul'un önsözüyle)


 Peri Yayınları / Araştırma-İnceleme Dizisi
144 s.  14 x 21 cm
İstanbul, 2012, 1. Basım
ISBN : 9786054375554
Etiket Fiyatı    : 13,00 TL (KDV Dahil)


“Beyaz adam, önce babamı öldürdü,
Çünkü babam onurlu idi!
Beyaz adam babamın yokluğunda annemi kirletti
Çünkü annem güzeldi
Beyaz adam biz sahipsiz çocukları köle aldı”
der siyahi şair.

Sömürgeci sistem, en büyük derebeyi ve en zorba erkektir.
Sömürgecilikte, askeri egemenlik, işgal, tecavüz ve insana ihanetin sınırı oktur.
Soykırıma varan sömürgecilikte; bilimin, kimliğin, ulusun, ülkenin, hak ve genel insanlık değerlerinin tümden inkarı söz konusudur.
Kadın insiyatifi elden bırakmamak için, erkek egemen eşitsizliğe ve sömürgeci-sömürü sisteme karşı direnmek üzere öne atılır.
Kadın mücadelesi ile evde edindiği inisiyatifi sokağa yansıtır.
Kürt ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinde kadının etkinliği bu sürecin sonucunda oluşmuştur.


flashfondationeditorsbulletinspublications