A non-government information service on Turkey
Un service d'information non-gouvernemental sur la Turquie

Info-Türk title

flashfondationeditorsbulletinspublications

TKP'den gelen saldırılara ilişkin bazı belgeler

atilim1
atilim2

Türkiye Komünist Partisi'nin, Eylül 1974'te yapilan "Turist İşçi"  yürüyüşü dolayısıyla
 yayınlattığı Kurtuluş özel sayısında kendi dışındaki tüm sol gruplara olduğu gibi
 yeniden kuruluş aşamasında olan Türkiye İşçi Partisi'ne saldırısı

tkp=ozguden

TKP genel sekrteri Yakup Demir'in ölümünden sonra bazı gazetelerde çıkan asılsız bir haber üzerine
TKP MK organı Atılım'ın Mart 1975 sayısında yaptığı açıklama

tkp-tip

TKP MK organı Atılım'ın Şubat 1976 sayısında Boran'a eleştiri

kurtulus

TİP'in Belçika'daki Türkiyeli işçiler arasında taraftar kazanmaya başlaması
üzerine TKP'nin Sesi Radyosu'nun Doğan Özgüden'i de şahsen
hedef alarak açtığıı karalama kampanyasından bir örnek

cihan

Partizan Grubu adına Belçika'ya gelerek TKP ile ön ilişkileri kuran Cihan Şenoğuz'un tanıklığı

yagci

İleride Haydar Kutlu adıyla TKP genel sekreterliğine getirilecek olan
Nabi Yağcı'nın partiye girişiyle ilgili tanıklığı

partizan

Nabi Yağcı'yı partileyen Aydın Meriç hakkında birkaç yıl önce Partizan Grubu'nun yayınıTKP'nin Şubat 1977'de Moskova'da yaptığı konferans kamuoyuna Türkiye'nin Konya kentinde, "Anadolu'nun göbeğinde" illegal olarak toplanmış gibi yansıtılmış, Belçika Komünist Partisi'nin organı Le Drapeau Rouge da bu asılsız kampanyaya alet edilerek 18 Nisan 1977 tarihli sayısında Türkçe olarak yukarıdaki haber yayınlatılmıştı

diskTKP'lilerin yayınladığı Birlik Yolu Gazetesi'nde DİSK Kongresi'yle ilgili olarak
yalan ve iftira dolu yazılar yayınlanması üzerine gazetenin Belçikalı sorumlu müdürü
Jacques Bourgaux'nun CSC/ACV organı Emek Gazetesi'ne gönderdiği 14 Nisan 1978 tarihli açıklamalar
TKP Merkez Komitesi Komitesi'nin 1979 yılında İstanbul'da toplanan
TİP 2. Büyük Kongresi'ne İnfo-Türk aracılığıyla gönderdiği mesaj

ortak

12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra TKP'nin ve yandaş kuruluşlarının cuntayı faşist olarak nitelemeyi reddetmesi muhalif güçler arasında kalıcı bir eylem ve güçbirliği yapılmasına engel olmuş, Belçika'da  bir ayı aşan tartışmalar sonunda bu farklılığı da ortaya koyan yukarıdaki bildiri yayınlanabilmişti.

boran-madenis

Hürriyet Gazetesi'nin 2 Kasım 1980 tarihli sayısında Boran'ın legal şekilde yurt dışına çıktığı haberiyle 18 Maden-İş üyesinin tutuklandığı haberinin birlikte verilmesi üzerine Belçika'daki TKP'liler kendi yoldaşlarının cuntaya karşı mücadele verirken TİP yöneticilerinin Cunta'nın izniyle legal yollardan yurt dışına çıktığı söylentilerini yaymağa başlamışlardı.

boran-dibak

TKP'lilerin yaydığı bu söylentiler üzerine Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi
Boran'ın çıkışıyla ilgili yukarıdaki bildiriyi yayınlamak zorunda kalmıştı.


brejnev

Cunta'yı faşist olarak nitelemeyi reddeden TKP'nin çizgisindeki yayın organlarından Kurtuluş,
15 Nisan 1981'de tüm demokratik güçlerin büyük tepkisine yolaçan Evren-Brejnev resimli bir sayı yayınlamıştı.

Bağlantılı sayfalar

TİP-DİB
TİP'in Avrupa Örgütlenmesi
TİP yöneticilerinin Belçika'ya gelişi
12 Eylül faşizmine karşı DİB'in mücadelesi
Tek Cephe
TİP yöneticilerinin sürgünde başlattığı tasfiye ve TİP'in Sonu

flashfondationeditorsbulletinspublications