A non-government information service on Turkey
Un service d'information non-gouvernemental sur la Turquie

Info-Türk title

flashfondationeditorsbulletinspublications

Yönetimin sürgünde başlattığı tasfiye ve TİP'in Sonu


carkbasak

cb basili

Nihat Sargın'ın 1980 darbesinden sonra Brüksel'e gelirken
getirdiği elyazılı Çark Başak (üstte), aynı metnin  Almanya'da
gerçekleştirilen daktilo edilmiş versiyonu (altta)Osman Sakalsız'ın 12 Eylül sonrası Bodrum'dan yazdığı ve Belçika'da Doğan Özgüden'e ancak darbeden
iki ay sonra ulaşabilen 5 sayfalık mektubunun ilk sayfası. Mektupta, darbe olur olmaz partiyle ilişkileri
dondurulan üst düzey yöneticilerinin isimleri de verilmektedir: Gündüz Mutluay, Yavuz Ünal,
Orhan Silier, Vedat Pekel, Mehmet Aközer, İbrahim Sönmez, Ahmet Nalbantoğlu, Yavuz Çizmeci ve Yalçın Cerit
(Mektubun tamamî için yukarîdaki sayfa ºzerinde tîklayînîz)

sargin-silier

İllegalite koşullarından yararlanarak Nihat Sargın'ın partiden kesinlikle ihraç etmek
istediği  MYK üyesi Orhan Silier'e  26 Subat 1981 tarihinde gönderdiği mektup

silier1
silier2

Orhan Silier'in kendisine gönderilen sorgu mektubuna verdiği yanıt....MK'den tasfiye edilenlerin TKP ile ilişkide öncelik kazanacağı endişesiyle TİP Genel Başkanı Boran
ve Genel Sekreteri Sargın'ın 10 Mart 1981'de TKP Merkez Komitesi'ner gönderdikleri ortak imzalı mektupTIP Genel Başkanı Behice Boran'ın Şubat ve Mart aylarında SSCB ve
Bulgaristan komünist partilerinin kongrelerine Brüksel'den gönderdiği mesajlar

pcb

Boran'ın Bulgaristan Komünist Partisi kongresine gönderdiği mesajın Bulgaristan Elçiliği'ne
elden iletildiğine dair Belçika Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin teyid mektubuBoran'ın Bulgaristan Komünist Partisi'nin 1981 Kongresi
nedeniyle Tek Cephe Gazetesi'ne yazdığı yazının ilk sayfası


TC8

Behice Boran, Nihat Sargın ve Osman Sakalsız'ın darbe koşullarından yararlanarak
parti içi muhaliflerini tasfiyeye ve devrimci güçlerin birliğini sadece TKP çizgisinde olanlarla sınırlı
 tutmaya kalkışmaları üzerine Demokrasi İçin Birlik  Avrupa Komitesi'nin
Tek Cephe Gazetesi'nde yaptığı faşizmin tüm tutsaklarıyla dayanışma çağrısı

TCYorum
...ve gazetenin aynı sayısında yayınlanan "Birlik, her düzeyde birlik" başlıklı yorum yazısı
Tek Cephe'nin DİB üyelerince okunmasının yasaklanması üzerine DİB Avrupa Komitesi Başkanı
Doğan Özgüden ve Basın Sekreteri Inci Tuğsavul'un  TİP Genel Başkanı

Behice Boran'a yazdıkları 1 Haziran  1981 tarihli mektuplarBehice Boran'ın Özgüden ve Tuğsavul'a 3 Haziran 1981'de verdiği yanıt

sari mektup

BORAN'IN SARI MEKTUBU


Behice Boran'ın Tek Cephe gazetesinin DİB üyelerince dağıtılıp okunmasını  yasakladıktan sonra
Avrupa'daki
tüm parti üyelerine gönderdiği sarı kağıda basılmış bir mektupta Cunta'ya karşı
kimlerle
eylem birliği yapılabileceği, kimlerle yapılamayacağı konusunda verdiği direktif
(Sari mektubun tam metni için yukarıdaki özeti tıklayınız)

sargindqn

TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın, partideki görevlerinden azledildiğine
dair Doğan Özgüden'e yazdığı 6 Haziran 1981 tarihli mektup

istifalar


Behice Boran'ın sarı mektubu üzerine yıllardır TİP'i Avrupa'da örgütlemiş olan Demokrasi İçin Birlik
Avrupa Komitesi'nın tüm üyelerinin 8 Haziran 1981 tarihli TİP'ten toplu istifa mektubuDİB Avrupa Sekreteri ve Almanya Komitesi Başkanı Alp Arslan Telli'nin
Behice Boran'a 11 Haziran 1981 tarihinde gönderdiği 5 sayfalık mektup
(Tam metin için yukarıdaki sayfanın üzerinde tıklayınız)

ugur

DİB Avrupa Komitesi Üyesi ve Fransa Komitesi Başkanı Uğur Hüküm'ün
Behice Boran'a 15 Haziran 1981 tarihinde gönderdiği 4 sayfalık mektubun elyazılı orijinali
(Daktilo edilmiş tam metin için yukarıdaki sayfanın üzerinde tıklayınız)DİB Avrupa Başkanı Doğan Özgüden'in Behice Boran'a 29 Haziran 1981 tarihinde gönderdiği 38 sayfalık mektup
(Tam metin için yukarıdaki sayfanın üzerinde tıklayınız)drapeau rouge

Demokrasi İçin Birlik Avrupa Komitesi Başkanı Doğan Özgüden, Basın  Yayın sorumlusu İnci Tuğsavul ve
Belçika Komitesi Sekreteri Yiğit Bener Kızıl Bayrak (Le Drapeau Rouge) Festivali'nde DİB Standı'nda

atilim

Behice Boran tarafından Tek Cephe Gazetesi'nin yasaklanması üzerine
TKP Merkez Komitesi organı Atılım'ın 1 Temmuz 1981 tarihli 7(91). sayısında memnuniyet ifade eden yazı

dib-belçika

DİB Avrupa yönetimine elkoyan Osman Sakalsız'ın DİB Belçika Komitesi'ne
 işten el çektirdiğine dair 15 Aralık 1981 tarihli mektubu

tasfiye
Sakalsız'ın DİB kurucularından Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul'a gönderdiği tasfiye mektupları

fransa-sakalsiz

Sakalsız'ın DİB Fransa Komitesi'ne işten el çektirdiğine dair 4 Mart 1982 tarihli mektubu

TKP'de yönetim değişikliği üzerine Tercüman Gazetesi'nin 29 Nisan 1983'te yayınladığı
provokatif bir haber üzerine 
Doğan Özgüden'in İşçinin Sesi, Demokrat Türkiye
ve
Türkiye Postası gazetelerinde yayınlanan açıklaması

yorukoglu

Nihat Akseymen'in TKP Berlin kanadı tarafından tasfiye edilmesinden sonra İngiltere kanadının oluşturduğu
 TKP Eşgüdüm Komitesi'nden Özgüden'e gönderilen 24 Kasım 1983 tarihi mektup (solda) ve
TKP'nin TİP'i de içine alarak TBKP'ye dönüşeceğinin anlaşılması üzerine Akseymen'in Veli Dursun takma
adlıyla TKP adını üstlendiklerine dair Özgüden'e gönderdiği 2 Ekim 1987 tarihli mektup
(sagda)
TİP Genel Başkanı Behice Boran ve TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun iki partinin
 birleşeceğini açıklamak üzere
Brüksel'de yaptıkları basın toplantısından sonra
İnfo-Türk yayın yönetmeni Doğan Özgüden'e gönderdikleri ortak teşekkür mektubu

Brüksel'de vefat eden Behice Boran'ın Belçika-Sovyetler Birliği Dostluk Cemiyeti lokalinde düzenlenen
cenaze töreni için TİP ve TKP genel sekretelerinin ortak davetiyesi

boran-cenaze

...ve eki


sakalsiz1 sakalsiz2

Nokta Dergisi'ndeki Tahrifat

Behice Boran'ın ölümü üzerine haftalık Yeni Gündem Dergisi, kendisini yakından tanıyan birçok kişi gibi Doğan Özgüden'in de onun hakkındaki görüşlerini istemişti. Özgüden'in ekteki yanıtları bu dergide birkaç paragrafta özetlenerek yayınlanmıştı. Röportajın tam metni için tıklayınız: YENI GÜNDEM

Haftalık Nokta Dergisi'nin 1 Kasım 1987 tarihli sayısında ise, yukarıdaki kupürlerde görüldüğü gibi,  gerçekler yüzde 100 çarpıtılarak Boran'ın Belçika'ya Türkiye'den Airfrance uçağıyla geldiği,  "Brüksel'de Özgüden'in Boran'a el koyarak TKP ile birlik propagandasına giriştiği", Osman Sakalsız'ın bunu engellediği yazılmıştır.


1. Oysa Boran Belçika'ya Türkiye'den Airfrance'la değil, darbeden sonra Cunta'nın izniyle  gittiği Sofya'dan 10 Ocak 1981'de Balkanair uçağıyla gelmiştir.

2. Osman Sakalsız'ın Avrupa'ya gelişi bundan iki ay önce, 30 Ekim 1980'dedir. Gelir gelmez de Nihat Sargın'la birlikte TKP ile ilişkiye geçmiş, daha sonra gelen Boran'ı da bu ilişkilere öncelik vermeye zorlamıştır.

3. Özgüden, Avrupa'da TİP'i birlikte örgütlediği diğer partili arkadaşlarıyla birlikte, faşist askeri darbe koşullarında devrimci güçlerin en geniş birlikteliğini savunduğu için Boran-Sargın-Sakalsız üçlüsünün ilkesiz ve kongre kararına dayanmayan sadece TKP ile birlik girişimlerine hep karşı çıkmış, bu nedenle de aynı üçlünün keyfi kararıyla tıpkı diğer parti içi muhalifler gibi Türkiye İşçi Partisi'nden tasfiye edilmiştir.

4. Aynı üçlü, bu tasfiyelerden sonra TİP'in fiili varlığına son vererek TBKP adı altında TKP'yle birleşmişlerdir.
 


tip'in sonu

TİP'İN HUKUKSAL SONU

1987'de kongre kararı olmadan sürgündeki bazı yöneticileri  tarafından TKP'yle birleştirilen TİP'in,
kapatılan siyasal partilerin faaliyetlerine yeniden izin verilmiş olmasına rağmen,
yine kongre kararı olmaksızın bazı MYK üyelerinin kararıyla hukuki varlığına da

son verildiğini açıklayan 14 Temmuz 1992 tarihli haber

*
ORHAN SİLİER'İN BU KONUDAKİ KARŞI GÖRÜŞLERİ


silier
TİP'in son MYK üyelerinden Orhan Silier'in partinin hukuki varlığına son verme girişimi ve kararı konusunda
karşı görüşlerini içeren dört sayfalık pdf belgesine ulaşmak üzere yukarıdaki sayfa üzerinde tıklayınız

Bağlantılı Sayfalar

TİP-DİB
TİP'in Avrupa Örgütlenmesi
TKP'den gelen saldırılara ilişkin bazı belgeler
TİP yöneticilerinin Belçika'ya gelişi
12 Eylül faşizmine karşı DİB'in mücadelesi
Tek Cephe
 


flashfondationeditorsbulletinspublications